Random header image... Refresh for more!

Køge Kommune, midlertidig trafikomlægning v. Nylandsvej/Værkstedsvej

oktober 8, 2015   Ingen kommentarer

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Hermed indkalder bestyrelsen for Grundejerforeningen for Erhvervsområdet Sandvadgård til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 16.00
Hos Falke Markiser, Tømrervej 5, 4600 Køge

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt)

  a. Bestyrelsen foreslår at regnskabet fremover ikke skal revideres
  b. Bestyrelsen ønsker om tilladelse til at Grundeejerforeningen momsfritages

 4. Bestyrelsens orientering om aktiviteter i området i indeværende år, herunder budget og kontingent for det kommende år.
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 10 marts).
 6. Valg til bestyrelsen. Vi skal gerne have valgt nye ind i bestyrelsen eller som suppleanter, da der vil ske udskiftning i bestyrelsen inden for de kommende år. Interesserede, der ønsker at bidrage med bestyrelsesarbejde, bedes rette henvendelse til formanden.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen byder grundejerforeningen på kaffe og kage.

Tilmelding til formandens adresse, Bekoteknik A/S, Værkstedsvej 23, fax. 56 63 63 68, eller på e-mail til Ole Kilhof-Brendstrup: okb@bekoteknik.dk senest den 10. marts 2015.

Indkaldelse til generalforsamling 2015
Tilmeldingsblanket til generalforsamling 2015

marts 20, 2015   Ingen kommentarer

Brev til Køge Kommune, Kød Bazar

Grundejerforeningen har fremsendt nedenstående besvarelse til Køge Kommune på brev af d. 23/8-2010 vedr. Kød Bazar med detailsalg på adressen Unionsvej 3, 4600 Køge.

Brev til Køge Kommune

september 2, 2010   Ingen kommentarer

Brev til Køge Kommune, Cirkelhusene og Egedsvej

september 2, 2010   Ingen kommentarer

Vedtægter uploadet

oktober 3, 2009   Kommentarer lukket til Vedtægter uploadet

Velkommen til Sandvadgaard.dk

Sandvadgaard grundejerforening er blevet online.

Det er muligt her, at finde alle relevante informationer om og fra bestyrelsen.

september 1, 2009   Ingen kommentarer