Random header image... Refresh for more!

Sandvadgård

Grundejerforeningen for Erhvervsområdet Sandvadgård.

Erhvervsområdet er beliggende på den tidligere Sandvadgård, der nu er revet ned.

Grundejerforeningen omfatter erhvervsvirksomheder, der er beliggende på Værkstedvej, Industrivej, Unionsvej, Sandvadsvej, Tømrevej , Snedkervej og Ådalen.