Random header image... Refresh for more!

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Hermed indkalder bestyrelsen for Grundejerforeningen for Erhvervsområdet Sandvadgård til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 16.00
Hos Falke Markiser, Tømrervej 5, 4600 Køge

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt)

  a. Bestyrelsen foreslår at regnskabet fremover ikke skal revideres
  b. Bestyrelsen ønsker om tilladelse til at Grundeejerforeningen momsfritages

 4. Bestyrelsens orientering om aktiviteter i området i indeværende år, herunder budget og kontingent for det kommende år.
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 10 marts).
 6. Valg til bestyrelsen. Vi skal gerne have valgt nye ind i bestyrelsen eller som suppleanter, da der vil ske udskiftning i bestyrelsen inden for de kommende år. Interesserede, der ønsker at bidrage med bestyrelsesarbejde, bedes rette henvendelse til formanden.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen byder grundejerforeningen på kaffe og kage.

Tilmelding til formandens adresse, Bekoteknik A/S, Værkstedsvej 23, fax. 56 63 63 68, eller på e-mail til Ole Kilhof-Brendstrup: okb@bekoteknik.dk senest den 10. marts 2015.

Indkaldelse til generalforsamling 2015
Tilmeldingsblanket til generalforsamling 2015

0 comments

Der er ingen kommentarer...

Bliv den første til at kommentere nyheden.

Du skal være logged ind for at poste en kommentar.